REAL-WORLD APPROACH

SCIENCE-BASED ANIMAL TRAINING

LET'S GO FOR IT

ACT!

Animal Consulting & Training

MY TRAINER

MY FRIEND

TO ACT!

READY

SPECIAL DOG TRAINING

Biografie Simon

Simon Prins

Simon Prins startte zijn carrière als jongste militaire duiker van de NAVO (1985). Na zijn militaire carrière begon hij zijn loopbaan bij de politie. Zijn passie wat betreft het werken met jachthonden bewoog hem om te gaan werken met politiehonden. Geschokt door het feit dat de trainingsstandaard in die tijd (1993) zo slecht was besloot hij hier zelf verandering in aan te brengen. Als enthousiaste student richtte hij zich op dieren gedrag. Al snel werkte hij samen met een groot aantal van de meest slimme en invloedrijkste ‘animal behavioristen’ in de wereld.

In 1996 werd hem gevraagd te komen werken voor een nieuw speciaal dierenproject binnen de politieorganisatie. In diezelfde periode ontdekte hij de kracht van het operant conditioneren. Door sterk te focussen op het positief versterken van gewenst gedrag, het creëren van een veilige leeromgeving, gebruik te maken van protocollen en data te verzamelen bereikte hij nieuwe hoogten in training.

Heldere communicatie en duidelijke criteria waarbij gebruik wordt gemaakt van een hoge frequentie van belonen zorgt ervoor dat ongewenst gedrag verandert in gewenst gedrag. Dit geldt zowel voor dieren als voor mensen.

Het trainen van dieren om in risicovolle operaties te werken leidde tot hele nieuwe trainingsconcepten. Zo ontstonden er trainingsprotocollen. En werden er aparte trainingsmaterialen en speciale uitrustingen gemaakt. Dit alles maakte het mogelijk om dieren te trainen en in operaties te gebruiken buiten de grenzen die tot dan toe voor mogelijk werden gehouden.

Filosofie

Dierentraining is wetmatig. Je kunt het bestuderen en leren. Het is een deterministisch proces. Dat wil zeggen dat je stap voor stap werkt en controleert wat effect heeft en wat niet. Dat betekent dat data verzamelen en steeds opnieuw controleren of je richting het gestelde doel werkt. De analyse van de data geeft een helder beeld over de voortgang van de training en geeft informatie over de prestaties, niet alleen van het dier maar ook van de trainer.

Het kunnen en willen volgen van de trainingsprotocollen is hierbij van essentieel belang. Elk protocol bestaat uit een reeks stappen die op elkaar bouwen om ons dichter bij elk doel te brengen. Deze protocollen maken de training interessant en motiverend voor zowel het dier als de trainer.

Splitten of lumpen?

We gebruiken een  “split and lump” benadering in de training. We “splitten” (break down) de meest complexe gedragingen in kleinere segmenten. Om deze vervolgens te shapen tot een nieuw gedrag wat wij vervolgens stevig conditioneren.  Als wij lumpen dan bekijken wij wat het dier ons in de beoogde situatie geeft. Zodra wij iets zien wat wij kunnen gebruiken dan pinpointen en bekrachtigen wij dit. Waarna wij het gedrag op een cue zetten en kunnen gebruiken in operaties.

Bob Bailey over Simon:

In december 2017 was Simon in Houston USA voor de opname van een documentaire over Bob Bailey. Na deze reis kreeg Simon deze testimonial van Bob. Lees hier wat Bob Bailey zegt over Simon na hun samenwerking bij de documentaire eind 2017. Klik hier om het artikel te lezen.

Biografie Simon Prins

1989-2000 Jachthonden

Selecteren, trainen en werken met jachthonden in het jachtveld

1993-1996 Surveillance honden

Selecteren, trainen en werken met politiesurveillance honden in de operationele praktijk

1996-1999 Canine research & development programma

Teamleider van een belangrijk onderzoeksprogramma om te komen tot de ontwikkeling en inzet van bijzondere honden binnen politie operaties. Hierbij werd afstand genomen van de traditionele punishment training. Het leidde tot de introductie van het operant conditioneren, het verzamelen en analyseren van trainingsdata. Waarna zelf ontwikkelde protocollen leidend werden in het trainen van deze dieren en hun begeleiders.  

1999-2000 Ontwikkelen van specials 

Onderzoek en ontwikkelen van nieuwe transport technieken zoals het vervoer van speciaal getrainde honden via snelle speedboten, helikopters en het werken op hoogte met honden.  

2000-2001 Doorontwikkelen van techniek 

Het zelf produceren van trainingsapparaten zoals feeders, balmachines, lasers, K9 camera systemen, scentwheels en vele andere elektronische systemen. 

2001-2002 Spin-off R&D programma naar politie hondenscholen 

Uitleren van nieuwe trainingsconcepten zoals passieve meldingen i.p.v. actieve meldingen voor detectie honden. Werken op hoogte (abseilen), werken op zee, vervoer per helikopter, etc. 

2002-2005 Politie speurhonden school 

Doorontwikkeling bestaande detectie disciplines met speciale aandacht voor verhard speuren. Introductie van operant conditioneren voor zowel de dieren als de trainers. Werken met alle disciplines detectiehonden. Versnellen van trainingsprogramma’s. Selectie programma dieren en mensen vernieuwen. Verzamelen en analyseren van trainingsdata. 

2003-2006 Opzetten USAR – Urban Search and Rescue unit

Selecteren, trainen en operationeel begeleiden van 16 geleiders en hun reddingshonden. Met dit USAR team in verschillende aardbevingsgebieden gewerkt.  

2007 Europees Kampioen aanvalshonden 

Winnen van de internationale drie daagse prestigieuze wedstrijd in Duitsland met hond Iwan

2007-2010 Terug naar speciale operaties 

Focus op speciale operaties met speciaal getrainde dieren 

2010-heden 

Teamleider Team Remote Sensory (politie) waarbij mensen, dieren en robots samenwerken en in combinatie met elektronica informatie verzamelen ten behoeve van operaties. 

2018 Simon Prins ACT! 

In 2018 de start van mijn eigen bedrijf  Simon Prins Animal Consultancy & Training (ACT!) Met de focus op het trainen van trainers. Hoe gebruik je operant conditioneren? Hoe schrijf je je eigen training protocollen? Hoe verzamel en analyseer je trainingsdata?