Over Simon

Simon Prins startte zijn carrière als jongste militaire duiker van de NAVO (1985). Na zijn militaire carrière begon hij zijn loopbaan bij de politie. Zijn passie wat betreft het werken met jachthonden bewoog hem om te gaan werken met politiehonden. Geschokt door het feit dat de trainingsstandaard in die tijd (1993) zo slecht was besloot hij hier zelf verandering in aan te brengen. Als enthousiaste student richtte hij zich op dieren gedrag. Hij werkte als snel samen met een groot aantal van de meest slimme en invloedrijkste ‘animal behavioristen’ in de wereld.

In 1996 werd hij gevraagd om voor een nieuw special dierenproject binnen de politieorganisatie te komen werken. Het was gedurende deze tijd dat hij de kracht van het operant conditioneren ontdekte. Door sterk te focussen op het positief versterken van gewenst gedrag, het creëren van een veilige leeromgeving, gebruik te maken van protocollen en data te verzamelen bereikte hij nieuwe hoogten in training.

Heldere communicatie en duidelijke criteria waarbij gebruik wordt gemaakt van een hoge frequentie van belonen zorgt ervoor dat ongewenst gedrag verandert in gewenst gedrag. Dit geldt zowel voor dieren als voor mensen.

Het trainen van dieren om in risicovolle operaties te werken leidde tot hele nieuwe trainingsconcepten. Zo ontstonden er trainingsprotocollen. En werden er aparte trainingsmaterialen en speciale uitrustingen gemaakt. Dit alles maakte het mogelijk om dieren te trainen en in operaties te gebruiken buiten de grenzen die tot dan toe voor mogelijk werden gehouden.

Filosofie

Dierentraining is wetmatig. Je kunt het bestuderen en leren. Het is een deterministisch proces. Dat wil zeggen dat je stap voor stap werkt en controleert wat effect heeft en wat niet. Dat betekent dat data verzamelen en steeds opnieuw controleren of je richting het gestelde doel werkt. De analyse van de data geeft een helder beeld over de voortgang van de training en geeft informatie over de prestaties, niet alleen van het dier maar ook van de trainer.

Het kunnen en willen volgen van de trainingsprotocollen is hierbij van essentieel belang. Elk protocol bestaat uit een reeks stappen die op elkaar bouwen om ons dichter bij elk doel te brengen. Deze protocollen maken de training interessant en motiverend voor zowel het dier als de trainer.

Splitten of lumpen?

We gebruiken een  “split and lump” benadering in de training. We “splitten” (break down) de meest complexe gedragingen in kleinere segmenten. Om deze vervolgens te shapen tot een nieuw gedrag wat wij vervolgens stevig conditioneren.  Als wij lumpen dan bekijken wij wat het dier ons in de beoogde situatie geeft. Zodra wij iets zien wat wij kunnen gebruiken dan pinpointen en bekrachtigen wij dit. Waarna wij het gedrag op een cue zetten en kunnen gebruiken in operaties.

PROGRAMMA’S

Creating safe enviroment

PRODUCTEN

PERS

Simon Prins